Szukaj
Kosmetyki Trychologiczne Dermoestetyka
Menu Menu
Koszyk Koszyk
0
Ulubione Ulubione
0
Konto Konto

Polityka prywatności

Polityka Prywatności oraz zasad wykorzystywania plików Cookies

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • Niniejszy dokument określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych od Klientów przez Sklep Internetowy Dermoesetyka.pl prowadzony pod adresem www.dermoestetyka.pl przez Effa sp. z o.o.  Zawiera również informacje w zakresie stosowania w Sklepie Internetowym plików Cookies i narzędzi analitycznych.
 • Administratorem danych osobowych jest Effa sp. z o.o., wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Warszawy pod numerem 0000208201, NIP: 1230921477, REGON: 01640948400000. (zwaną dalej „Administratorem”).
 • Dane osobowe zbierane przez Effa za pośrednictwem Sklepu Internetowego są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO​.
 • Sklep Dermoestetyka.pl informuje, że dane osobowe Klientów będą przetwarzane jedynie w celu wykonania i realizacji umowy zawartej z Kupującym/Klientem. Za dodatkową zgodą dane osobowe będą przetwarzane również w celu dostarczenia materiałów informacyjnych, ofert marketingowych w formie Newslettera.
 • Sklep internetowy Dermoestetyka.pl dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania Państwa prywatności i ochrony udzielonych informacji osobowych podczas korzystania i dokonywania zakupów w ramach sklepu oraz w tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych oznaczonych jako niezbędne, uniemożliwia rejestrację lub złożenie Zamówienia.

§ 2 RODZAJ, CELE ORAZ PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 • W Sklepie Internetowym Dermoestetyka.pl dane osobowe zbierane są w następujących przypadkach:
  • w celu wykonania zawartej z Klientem umowy sprzedaży towarów ze Sklepu związanej z rejestracją Konta oraz składaniu Zamówień, - podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (wykonanie umowy)
  • w celu ustalenia, dochodzenia lub egzekucji roszczeń – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f) RODO
  • w tych przypadkach niezbędny zakres przetwarzanych danych obejmuje imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres: ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj, adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby, nr rachunku bankowego (w przypadku zwrotów), a w przypadku Klientów niebędących konsumentami dodatkowo nazwa firmy oraz numer identyfikacji podatkowej - NIP oraz pozostałe dane zebrane w trakcie korzystania ze Sklepu Internetowego. 
  • subskrypcji biuletynu informacyjnego (Newsletter), w celu wykonania umowy, której przedmiotem jest usługa świadczona drogą elektroniczną. Podstawa prawna - zgoda Klienta, którego dane dotyczą na wykonanie umowy o świadczenie usługi Newsletter (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). w tym przypadku niezbędny zakres przetwarzanych danych obejmuje adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu kontaktowego.

§ 3 UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH

 • Do prawidłowego funkcjonowania Sklepu Internetowego konieczne jest korzystanie przez Administratora z usług podmiotów zewnętrznych. Administrator zapewnia, że korzysta z usług podmiotów przetwarzających dane w sposób prawidłowy zgodny z przepisami prawa, w tym rozporządzenia unijnego RODO.
 • Administrator przekazuje dane wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji celu przetwarzania i tylko w niezbędnym do tego zakresie.
 • Dane osobowe Klientów mogą być przekazywane następującym podmiotom: 
  • dostawcy usług hostingu i usług teleinformatycznych,
  • przewoźnikom wykonującym wysyłki Zamówień (wymienieni w Regulaminie Sklepu Internetowego),
  • podmioty obsługujące płatności elektroniczne w Sklepie Internetowym 
  • podmioty świadczące usługi księgowe, prawne oraz doradcze. 

§ 4 OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

 • Przekazane dane osobowe będą przetwarzane w okresie niezbędnym do realizacji zawartej umowy sprzedaży Towarów, w tym roszczeń reklamacyjnych Klienta oraz dochodzenia roszczeń lub obrony roszczeń przez Administratora – nie dłużej jednak niż 10 lat od dnia przekazania danych.

§ 5 PROFILOWANIE

 • Sklep Internetowy Dermoestetyka.pl może korzystać z funkcji profilowania, które polega na dowolnym zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych pozwalającym ocenić czynniki osobowe osoby fizycznej, a w szczególności analizować lub prognozować aspekty preferencji oraz zainteresowań Klientów.
 • Funkcja ta pozwala Administratorowi na wyświetlanie reklam dopasowanych do preferencji i zainteresowań Klienta oraz prezentować produkty, które najlepiej będą odpowiadały jego potrzebom. Funkcja ta pozwala również na stosowanie odpowiednich sposobów komunikacji w tym wyborze języka komunikacji. 
 • Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec tej osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa.

§ 6 PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

 • Zgodnie z RODO osobie, która przekazuje swoje dane osobowe przysługuje szereg uprawnień, takich jak:
  • Prawo do informacji, w jaki sposób są przetwarzane dane osobowe, 
  • Prawo do dostępu i aktualizacji danych,
  • Prawo do cofnięcia zgody – podstawa prawna art. 7 ust. 3 RODO,
  • Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych – podstawa prawna art. 21 RODO i) Klient ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw - z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją - wobec przetwarzania jego danych osobowych, w tym profilowania, jeżeli Sklep Internetowy Dermoestetyka.pl przetwarza jego dane w oparciu o prawnie uzasadniony interes, 
  • Prawo do usunięcia danych tzw. „prawo do bycia zapomnianym” – podstawa prawna art. 17 RODO
  • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych – podstawa prawna art. 18 RODO,
  • Prawo do przenoszenia danych – podstawa prawna art. 20 RODO,
  • Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

§ 7 PLIKI COOKIES

 • Sklep Internetowy Dermoestetyka.pl używa plików Cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.
 • Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu poprawnej konfiguracji Sklepie, a w szczególności do:
  • dostosowania zawartości stron internetowych Sklepu do preferencji Klienta oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych;
  • rozpoznania urządzenia Klienta Sklepu oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb; 
  • zapamiętania ustawień wybranych przez Klienta i personalizacji interfejsu, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi;
  • dopasowanie odpowiednich reklam zgodnie z preferencjami Klienta; 
  • zapamiętania historii odwiedzonych stron w serwisie w celu rekomendacji treści;
  • rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp. 
 • Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu uwierzytelniania użytkownika w Sklepie i zapewnienia utrzymania sesji użytkownika w serwisie, a w szczególności do: 
  • utrzymania sesji Klienta Sklepu (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie strony internetowej ponownie wpisywać loginu i hasła; 
  • poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki; 
  • optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora.
 • Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych, a w szczególności do:
  • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb; 
  • poprawnej obsługi programu partnerskiego, umożliwiając w szczególności weryfikację źródeł przekierowań Użytkowników na strony internetowe Serwisu.
 • Administrator współpracuje z następującymi serwisami zewnętrznymi, które to mogą zamieszczać zewnętrzne pliki Cookie: 
  • Google Inc z siedzibą w USA (w tym Google AdSense, Google Analytics, Google Ads, Google Maps API, Google Doubleclick, Google Tag Manager, Google Search Console) 
  • Więcej informacji https://support.google.com/googleads/answer/2407785; 
  • Facebook Inc. z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii; 
  • Benhauer Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (SalesManago.pl);
  • Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie;
  • EBROS Mariusz Rosa z siedzibą przy ul. Olimpijska 27, 05-220 Zielonka (czater.pl);
 • W tym przypadku pliki Cookies są wykorzystywane do zapewnienia Użytkownikom kontaktu z Administratorem za pośrednictwem Internetu z wykorzystaniem kanału online, tj. usługi chat (czat) umożliwiającej kontakt za pośrednictwem przesyłania naprzemiennych wiadomości tekstowych; 
  • CallPage Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie; 
  • Zendesk, Inc. z siedzibą w USA;
  • Hotjar Ltd. z siedzibą na Malcie.
 • Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). 
 • Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
 • Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.

§ 8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Administrator Sklepu internetowego zastrzega sobie prawo zmiany niniejszej polityki prywatności w każdej chwili i miejscu, jednocześnie zobowiązując się do niezwłocznego opublikowania nowej polityki prywatności na stronach internetowym Sklepu i poinformowania o tym fakcie wszystkich zarejestrowanych Użytkowników.
 • W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności zastosowanie mają powszechnie wiążące przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.
 • Wszelkie pytania związane z Polityką Prywatności i ochroną danych osobowych prosimy kierować na adres sklep@dermoestetyka.pl lub Ewacognac@op.pl
 • Niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje od 01.01.2023r.
Sklepy internetowe Sellingo